افزایش ۵۰۰ پوندی قبض گاز مشتریان انگلیسی|دیلی میل|توئیتر

افزایش ۵۰۰ پوندی قبض گاز مشتریان انگلیسی در سال به دنبال افزایش قیمت گاز 

تهران – اقتصادبرتر – ۱۵ مهر ۱۴۰۰

وئیتر

پاسخ دادن