افشاگری !؟در مورد نقش حقوقی ها در بورس تهران|محمد حسین ادیب|تلگرام

۶۵ هزار میلیارد تومان پول جدید از خارج بورس طی یک ماه اخیر بوسیله حقیقی ها وارد بورس شده ١٢ هزار میلیارد تومان از پول جدید وارده سود کردند و ۵٣ هزار میلیارد تومان زیان کردند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲ آبان ۱۴۰۰

افشا گری !؟در مورد نقش حقوقی ها در بورس تهران

✍️محمد حسین ادیب

وزیر خارجه سابق انگلیس گفته است ایرانی ها تنها ملتی هستند در جهان که هنوز معتقدند انگلیس ابر قدرت است

۶۵ هزار میلیارد تومان پول جدید از خارج بورس طی یک ماه اخیر بوسیله حقیقی ها وارد بورس شده ١٢ هزار میلیارد تومان از پول جدید وارده سود کردند و ۵٣ هزار میلیارد تومان زیان کردند

در فضای مجازی این ایده تبلیغ میشود که برنده این وضعیت حقوقی ها هستند ، یعنی حقوقی ها این روند را مدیریت می کنند و در عمل زیان حقیقی ها چیزی بیش از سود حقوقی ها نیست

٨٢ شرکت در یک ماه گذشته ( ٢٢ روز عملیاتی در بورس تا پایان وقت اداری روز قبل ) ارزش سهام آنها افزایش یافت

در شرکت‌هایی که ارزش سهام آنها در یک ماه گذشته رشد کرد حقوقی ها فقط ١۵ میلیارد تومان پول جدید وارد کردند

حقوقی ها در بورس ایران در فضای مجازی به عنوان کسانی که بسیار حرفه ای هستند معرفی می‌شوند در حالیکه آمار سامانه ما نشان میدهد حقوقی ها بسیار بد تر از حقیقی ها عمل کردند

فضای مجازی ایران از حقوقی ها کسانی را ساخته که حرفه ای اند

فقط فضای مجازی ایران معتقد است که حقوقی ها در بورس خوب عمل می کنند در حالیکه هیئت مدیره ها و مدیران عامل از عملکرد بد حقوقی ها کلافه شده اند

بیچاره مدیران عامل و هیئت های مدیره

پیام حقیقی های بورس به حقوقی ها :
هیچ وقت یادت نره تو سختی ها کی کنارت موند…

جوهره کلام حقیقی ها به حقوقی ها :
تو را به هیچ اتفاق بهتری ، نخواهم داد

پاسخ دادن