افکار عمومی کشور دست کیست ؟

احمد خادم المله مدیر مسئول-این روزها که موضوع قطع برق ، نوسانات ارز و شوری آب شهرهای خوزستان در اوج قرار دارد همزمان بازار شایعه سازی در فضای مجازی بالا گرفته و هر لحظه شایعه جدیدی از سوی کانال ها و وبلاگ ها و پیام رسان های خارجی در داخل پخش شده و افکار عمومی را تحت تاثیر قرارمی دهد.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۳ تیر ۹۷

اگر بخواهم با یک دید کلان اوضاع پیام رسانی در فضای مجازی کشور را تصویر کنم باید بگویم مدیریت پیام رسانی در فضای مجازی دست بیگانه است و ما مدیریتی روی آن نداریم و اگر هم داریم انجام یک سری اقدامات سلبی نظیر کند کردن سرعت اینترنت یا اقدامات مشابه دیگر است!

ترجمه دقیق اوضاع اطلاع رسانی در شبکه های مجازی این است که شبکه های فارسی وابسته به آمریکا، اسرائیل و عربستان دائماً درباره نارسایی های داخل کشور شایعه سازی می کنند و متاسفانه برخی شبکه های داخلی هم به عمد  یا نا آگاهانه به قصد جذب مخاطب شایعات هدفمند و پردازش شده آنان را تکرار و توزیع می کنند. همین مطالب هر شب نقل محافل خبری شبکه های ماهواره ای دشمن می شود و آن ها هم معرکه گیری می کنند تا افکار عمومی در چارچوب برنامه های آنان خوب توجیه شوند.

نتیجه این جریان خبری متاسفانه ناکارآمد نشان دادن حاکمیت ، دولت و عوامل وابسته و یاس و    نا امیدی مردم و بعضا تحریک آن ها و در برخی نقاط که مشکل مهمتر است ، تجمع مردم در کف خیابان به قصد انتقاد و اعتراض و سپس تبعات بعدی است و آن وقت همه دنبال نیروی انتظامی      می گردند که بیاید و صحنه را مدیریت و اوضاع را کنترل کند ! اگر هم خشونتی صورت بگیرد نیروی انتظامی بیچاره مواخذه می شود که چرا چه و چه کرده ای !

 در داخل کشور هیچ نهاد و دستگاه اطلاع رسانی و تبلیغاتی مسئولیت مدیریت افکار عمومی خصوصا در فضای مجازی و مقابله با برنامه رسانه ای دشمن را به عهده نمی گیرد و هر از چند گاهی سیستم قضایی بناچار مسئولی را تهدید به کوتاهی در انجام وظیفه می کند و این دور باطل همچنان ادامه دارد تا به مردم خوب القاء شود که نظام و دولت در حل مشکلات مردم ناکارآمد هستند. برنامه ریزان تبلیغاتی و اطلاع رسانی آن طرف آب نیز نهایت سوء استفاده را برای تشویش افکار عمومی از   نا هماهنگی داخلی می کنند و فعالیت های خود را توسعه می دهند.

در شرایطی که دشمن صریح و آشکارا پیام می دهد هدفش فروپاشی اقتصاد ایران از طریق ایجاد نارضایتی در مردم است و صد ها رسانه را در شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی اجیر کرده است  بسیار جای تعجب است که چرا مسئولان اطلاع رسانی در کشور حرکتی نمی کنند !؟

آمریکا و عربستان از هر فرصتی برای بزرگنمایی مشکلات اقتصادی داخلی سوء استفاده می کنند  و ما هم نشسته ایم و همدیگر را تماشا می کنیم و کارمان شده تکذیب شایعات آنها !

نکته مهم این است که برای مدیریت اقتصاد و مسائل امنیتی و …. در کشور ده ها جلسه برگزار می شود ، فرمانده و مسئول برای هر بخش آن تعیین می شود و همه فعال هستند تا صحنه اقتصاد کشور را مدیریت کنند اما در حوزه رسانه و اطلاع رسانی که ابزار اولیه و مهم دشمن برای تحقق اهدافش است، هیچکس حرکتی نمی کند و هدفگذاری، سیاستگذاری ، برنامه ، فرماندهی و نشانی از مقابله دیده نمی شود.

دوستان ضربه ای که حاکمیت در شرایط کنونی از دشمن متحمل می شود ابتدا از ناحیه فعالیت رسانه ای است ، اوضاع به گونه ای شده که آنها در هر شرایطی بازار سرمایه ، ارز ، انرژی و …. ما را با چند شایعه بی اساس به هم می ریزند ! چطور کسی در کشور متوجه موضوع به این مهمی نیست؟

 حاکمیت باید فکری به حال اوضاع نابسامان مدیریت افکار عمومی بکند. برای برنامه تبلیغاتی و عملیات روانی دشمن باید برنامه و فرماندهی داشته باشیم نه این که اوضاع را به حال خود رها کنیم و نظاره گر باشیم که افکار مردم هر روز در فضای مجازی دست به دست شود . نکته دیگر این که در شرایط جنگ اقتصادی گفتمان مسئولان هم باید عوض شود. نه این که در هر نارسایی یکدیگر را متهم به کم کاری و …. کنند بلکه فضا باید به گونه ای تغییر کند که مردم نسبت به توانمندی های کشور در مقابل اقدامات دشمن توجیه و امیدوار شوند.

پاسخ دادن