اقتصاد، نیازمند کمک دولت ها

مقام‌های صندوق بین المللی پول هشدار دادند کرونا تمام نشده لذا برای نجات اقتصاد کشور‌ها باید هزینه شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

بگزارش صندوق پول دولت‌ها با هزینه کرد بیشتر نباید اجازه بدهند اقتصاد کشورهایشان عقب بماند. جروم پاول، در پانلی درباره اقتصاد جهانی در جلسات بهار صندوق بین المللی پول و گروه بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ گفت: ️سرعت کند واکسیناسیون در کشورها خطر جدی پیش روی اقتصاد جهان است و باید سرعت واکسیناسیون به چند برابر کنونی افزایش یابد.

وی گفت : ویروس‌ها حد و مرز نمی شناسند و احترامی برای کسی قایل نیستند لذا تا زمانی که دنیا واکسینه نشود، در معرض خطر جهش‌های جدیدتر خواهیم بود و نمی توانیم فعالیت خود را در سراسر جهان از سر بگیریم.

پاسخ دادن