اقتصاد آزاد به چه معنا است؟

شلختگی اقتصادی بی‌سابقه و سردرگمی دولت و بانک مرکزی

اقتصاد، چیزی نیست جز مبادله. همه ما در طول روز و همه تمدن‌های جهان در طول تاریخ در حال انجام مبادله چیزهایی که داریم با چیزهایی که نداریم هستیم. تاریخ به ما نشان داد وقتی این مبادله‌ها، آزاد باشند شاهد رشد و شکوفایی خواهیم بود.

تهران – اقتصادبرتر – ۵ تیر ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر، اگر قدرت‌های اقتصادی را به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم کنیم، در آن صورت می‌توان گفت مبادله‌هایی که در بخش دولتی انجام می‌شوند، از نوع اجباری و مبادله‌های بخش خصوصی از نوع داوطلبانه و آزاد هستند.

در کشورهایی مثل کره شمالی، کوبا و بلاروس، حاکمیت بخش دولتی بر اقتصاد باعث گسترش مبادله‌های اجباری شده است. به همین دلیل، وضعیت اقتصادی در این کشورها نابه‌سامان است.

در کشورهای اروپایی، سهم بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد تقریبا به یک اندازه است. به همین دلیل وضع آنها از کشورهایی مثل کره شمالی خیلی بهتر است اما باز هم نرخ رشد اقتصادی آنها با آمریکا فاصله قابل توجهی دارد.

در حال حاضر، آمریکا آزادترین سیستم اقتصادی را در دنیا دارد و سهم بخش دولتی محدود است. با این وجود، هنوز هم فضای کافی برای آزادتر شدن این سیستم در آمریکا وجود دارد.

*دکتر پیمان مولوی

پاسخ دادن