اقتصاد ایران رو به بهبود است

بانک جهانی در گزارش جدید خود اعلام کرد اقتصاد ایران پس از یک دهه رشد اقتصادی ناچیز (بازه زمانی میان سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰)، به تدریج در حال بهبود است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ دی  ۱۴۰۰

بگزارش بانک جهانی ، کاهش محدودیت های کرونایی، سازگاری با شرایط عادی جدید که به صورت بهبود در مصرف نمود پیدا می کند و شرایط مساعدتر در بخش نفت، سبب شده است، اقتصاد ایران ۴ فصل متوالی پس از ژوئن ۲۰۲۰ (سه ماهه نخست ۱۳۹۹)، با بهبود اقتصادی (هرچند از سطحی بسیار پایین) مواجه شود.

چشم انداز اقتصادی ایران تحت تاثیر شیوع کرونا و چشم انداز تقاضا از سوی شرکای مهم صادراتی اش قرار گرفته است.

در این گزارش نوشته شده است: ریسک های اصلی برای چشم انداز اقتصادی ایران به روند همه گیری و چشم انداز تحولات ژئوپلتیکی مربوط می شود. اقتصاد (این کشور) همچنین، هرچند کمتر از گذشته، نسبت به افت بیشتر قیمت های جهانی نفت، آسیب پذیر باقی می ماند.

افزایش چالش های تغییرات آب و هوایی (افزایش دما) که به کمبود شدیدتر آب و برق منجر خواهد شد، به همراه تورم بالا می تواند فشارهای بیشتری بر آسیب پذیرترین اقشار وارد آورد و بر نارضایتی های اجتماعی بیفزاید.

احتمال کاهش تحریم ها می تواند فعالیت های اقتصادی را تقویت کند زیرا اقتصاد این کشور به صورت مزمن کمتر از ظرفیت بالقوه فعالیت می کند.

پاسخ دادن