اقتصاد سیاسی دولتهای پوپولیست ایران

اقتصاد سیاسی دولتهای پوپولیست ایران

شاخص قدرت خرید مسکن مردم در ۸ دولت سه دهه گذشته در دورهای اول ریاست جمهوری تقویت شده و در دور دوم (به ویژه پایان آن) به شدت تضعیف شده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، تغییرات این شاخص به روشنی نشان می دهد که دولتها در دور اول با مردم مدارا می کنند تا در دور دوم پیروز شوند، اما در دور دوم تلافی دور اول را در می آورند. این ماجرا برای قیمت ارز هم کم و بیش برقرار است.

◀️ بر این اساس پوپولیست ترین رئیس جمهورهای ایران به ترتیب عبارتند از:

🔸رتبه اول: حسن روحانی
🔸رتبه دوم: علی اکبر هاشمی و محمود احمدی نژاد
🔸رتبه سوم: محمد خاتمی

💢 حسن روحانی (و تیم اقتصادی نئولیبرال) را می توان پوپولیست ترین سیاستمداران تاریخ ایران نامید، چنان چه با نرخ تورم یک رقمی، پرداخت سود سپرده های بالا، رشد اجاره مسکن پایین و حتی برجام بی فرجام رضایت رای دهندگان را در دور اول کسب کرد و در دور دوم مخصوصا سال آخر دارد پوست مردم را درسته می کند.

💡 امید است خداوند شدت رنج سال آخر دولت را بر جان مردم کمتر گرداند و مردم عاقل شوند و دیگر به یک نفر دو بار رای ندهند!

*احسان سلطانی پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی

#نئولیبرالیسم #مالیات_تورمی #نرخ_ارز

پاسخ دادن