اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی شود + فیلم

اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی شود. جلوگیری از واردات بی رویه اجناسی که امکان تولید آنها در ایران وجود دارد یکی از موارد یاری دهنده در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ مرداد ۹۶

پاسخ دادن