احمد خادم المله- مدیر مسئول

تهران_۲۳فروردین ۱۳۹۶

در این چند روزه هر وقت فرصتی دست داد و اخبار رسانه ها خصوصا شبکه های اجتماعی و تلگرام را مرور کردم ، با دیدن مطالب توهین آمیزی که طرفداران جناح های مختلف سیاسی نسبت به هم می دادند نگران شدم که اخلاق اجتماعی جامعه اسلامی ما به کجا می رود ؟ و این چه رفتار زشتی است که جامعه ما را فرا گرفته است ! ؟

هواداران جناح ها حتی در رسانه های قانونی به سادگی به نامزدهای انتخابات اهانت می کنند و تهمت می زنند در حدی که رقیب خود را در سطح یک ضد انقلاب ، بی دین ، جنایتکار و دشمن انقلاب و نظام معرفی می کنند ! ؟

همین چند ماه پیش بود که همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وقتی     مناظره‌های «هیلاری کلینتون» و «ترامپ» را تماشا می کردم و اتهامات ، افشاگر ی ها و الفاظ رکیک آنها نسبت به یکدیگر را می شنیدم به ذهنم خطور کرد که بی اخلاقی سیاسی و اجتماعی، سطح عالی جامعه آمریکا را دربرگرفته و این جامعه به سرعت به سوی سقوط اخلاقی پیش می رود. همان موقع فکر می کردم خدا نکند در انتخابات ایران، جامعه ما شبیه جامعه آمریکا شود و به این حد برسد که رقبای سیاسی اینگونه خود و کل نظام را زیر سئوال ببرند .

با فضای سیاسی که بتدریج در داخل ایران نضج می گیرد ظاهرا ما هم رفته رفته به همان سمت و سو می رویم که برای پیروزی در انتخابات یکدیگر را تا حد کفر و الحاد متهم می کنیم بدون اینکه توجه داشته باشیم این رقابت برای ایجاد یک جامعه اسلامی اخلاق مدار انجام می شود و قرار است رئیس جمهوری که از این انتخابات پیروز در می آید برای جامعه اسوه ، الگو و نمونه ای باشد که در راس جامعه اسلامی قرار می گیرد و قرار است در فکر و رفتار نمادی از علی ( ع)  باشد . یادمان نرود هر دو طرف مسلمان و شیعه هستیم و رقابت بر سر تشکیل حکومت علی وار است که قرار است جامعه ای نمونه برای جهان اسلام درست کند و حکومت اسلامی را تشکیل دهد .

قدری فکر کنیم که واقعا با روش تهمت ، اهانت ، دروغ و … می توانیم حکومت اسلامی علی وار تشکیل دهیم ! ؟ فرض کنیم یکی از طرفین رقابت انتخاباتی با همین روش های غیر اخلاقی و ناجوانمردانه که این روزها گریبان جامعه ما را گرفته پیروز شود و به قدرت برسد و به ساختمان ریاست جمهوری راه یابد . فرد پیروز بعد از آن، چه خواهد کرد ؟ مطمئن باشیم گروه یا فردی که با روش های غیر اخلاقی به پیروزی برسد پس از پیروزی با همین روش حکومت را اداره خواهد کرد و به همین روش های غیر اخلاقی به مردم هم دروغ خواهد گفت و نه تنها از تشکیل حکومت اسلامی و علی وار خبری نخواهد بود بلکه جامعه را به سوی انحطاط بیشتری پیش خواهد برد .

از جهت دیگر خوب است همه جناح ها توجه داشته باشند که مردم از بازی های سیاسی ناجوانمردانه ، بی اخلاقی ، تهمت و دروغ متنفرند و مطمئن باشند از آنجا که جامعه ما همیشه طرفدار مظلوم است ، مردم به کسی رای خواهند داد که مورد بی مهری و ناجوانمردی سیاست بازان قرار بگیرد.

پس بیایید با پیروی از بزرگ مرد اخلاق تاریخ اسلام مولی الموحدین علی ( ع ) در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو مثل غربی ها عمل نکنیم و از الگوهای اسلامی خود پیروی کرده و رقابتی جوانمردانه را رقم بزنیم و به کسی رای ندهیم که با مکر و حیله و تخریب دیگران قصد پیروزی دارد بلکه به کسی رای بدهیم که اسوه و الگوی اخلاق اسلامی است و برای آینده این کشور برنامه و یاران قوی‌تری دارد.

پاسخ دادن