امکان تغییر وضعیت قرارداد در سامانه تدارکات الکترونیکی

رئیس  امکان تغییر وضعیت قرارداد در سامانه تدارکات الکترونیکی از فراهم شدن امکان تغییر وضعیت قرارداد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) خبر داد.

تهران- اقتصادبرتر- ۲۷ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، علاوه بر درج اقلام اطلاعاتی مربوط به رویداد تغییر وضعیت قرارداد، اسناد مربوطه نیز که به امضای الکترونیکی اشخاص مجاز ( اعم از یک طرف یا سایر طرف‌های قرارداد) رسیده است، باید در سامانه بارگذاری شوند.

با ایجاد این قابلیت، اجرای الکترونیکی تمام مراحل معاملات اعم از درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد، داد و ستد وجوه و تضامین، الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پوشش داده شده است.

همچنین امکان بررسی آخرین وضعیت قرارداد برای کاربران سامانه فراهم شد و سند راهنمای بهره‌‌برداری از این امکان در وب‌سایت سامانه به آدرس setadiran.ir لینک آموزش – مستندات تغییر وضعیت قرارداد در دسترس است.

پاسخ دادن