انتشار فهرست اعضای هیات مدیره گروه صنعتی ایران خودرو

اقتصاد برتر

درراستای اعلام مدیر عامل گروه صنعتی #ایران_خودرو مبنی بر آگاه سازی افکارعمومی وارائه اطلاعات به مردم فهرست اعضای هیات مدیره این گروه صنعتی منتشر شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۶ آذر ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر به نقل از  ایکو پرس ، این اقدام با هدف شفافیت فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد .

به گفته مهندس یکه زارع مدیر عامل گروه صنعتی #ایران_خودرو رفع برخی از ابهامات و روشن سازی افکارعمومی اطلاعات مربوط به اعضای هیات مدیره شرکت های تابعه این گروه صنعتی می تواندگامی موثر درجلب اعتماد عمومی به خدمت گزاران درحوزه صنعت باشد.

فهرست اعضای هیات مدیره گروه صنعتی ایران خودرو در اینجا مشاهده می شود.

پاسخ دادن