انتقال حق بیمه صندوق روستاییان به سایر صندوق‌ها ممکن شد

اقتصادبرتر

به‌دنبال پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، این شورا در مصوبه‌ای با  نقل و انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق های بازنشستگی یا برعکس موافقت کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۵ دی ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایرنا، برپایه این مصوبه به منظور هماهنگی در نقل و انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و به استناد تبصره (۲) بند الف ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور- مصوب سال ۹۵- نقل و انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سایر سازمان‌ها و صندوق های بازنشستگی یا برعکس امکان‌پذیر است.

بر اساس مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، در صورت اشتراک و بیمه‌پردازی نزد صندوق بیمه مقصد در زمان ارائه درخواست بیمه شده و در چارچوب ضوابط قانونی حاکم بر صندوق بیمه مقصد، با لحاظ تاثیر سوابق منتقله در میزان مستمری و شرایط احراز و برای بهره‌مندی از مزایا و تعهدات بلندمدت و همچنین رعایت چگونگی محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت و سایر موارد مربوطه بر اساس قانون نقل و انتقالات حق بیمه یار بازنشستگی- مصوب سال ۶۵- و آیین‌نامه اجرایی مربوطه انجام می‌شود.

پاسخ دادن