انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی لغو شد

انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی لغو شد

با مصوبه هیات مقررات زدایی، سازمان بورس مکلف است تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دستورالعمل جدیدی را در خصوص مجوز تأسیس کارگزاری در بورس تنظیم کند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ تیر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر اعتراضات سهامداران و بورس‌بازها سرانجام به ثمر نشست و با مصوبه هیات مقررات زدایی، سازمان بورس مکلف است تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دستورالعمل جدیدی را در خصوص مجوز تأسیس کارگزاری در بورس تنظیم کند و باید در شرایط جدید، برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز تاسیس کارگزاری فراهم شود.

پاسخ دادن