انسان‌ها وسیله‌ نقلیه کرونا هستند

علی دباغ – معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی می گوید: ویژگی انتقال کرونا از طریق هوا تا به امروز مورد توجه ویژه قرار نگرفته بود، اما در حال حاضر ما متوجه شدیم که این ویروس به واسطه وجود هوا می‌تواند قدرت انتقال خود را ارتقا دهد.

به گزارش #اقتصادبرتر دکتر دباغ افزود: تمام داروهای مرتبط با درمان کرونا بر روند بهبودی بیمار تاثیر مطلوب ندارند و یا در بهترین حالت ممکن تاثیر بسیار ناچیزی در فرآیند درمان اعمال می‌کنند.

ما از کرونا راه گریز نداریم،بدون شک کرونا پا ندارد و خود به خود حرکت نمی‌کند و این انسان‌ها هستند که ویروس را به حرکت وادار می‌کنند.

انسان‌ها وسیله‌ی نقلیه کرونا هستند کرونا ویژگی «اجتماعی بودن» را از انسانِ امروزی سلب کرده است.

متاسفانه باورپذیری ما نسبت به خطرناک بودن کرونا، در سطح مطلوب قرار ندارد.

پاسخ دادن