انگلیس برای زندگی مسالمت آمیز با کرونا آماده می شود

بخش خصوصی در انگلیس برای زندگی مسالمت آمیز با کرونا آماده می شود و در یک اقدام ابتکاری فروشگاه ها تلاش دارند از مراجعه حضوری مردم جلوگیری کنند و کالاهای خریداری شده آنان را به درب منازلشان تحویل دهند . انگلیس با این کار اقدام به جذب نیروی بیشتری برای حمل کالا می کند و کسانی را که کسب و کارهایشان تعطیل شده در این قسمت به کار می گیرد .

تهران – اقتصاد برتر –  ۸ آبان ۹۹

مردم انگلیس با تشدید شیوع ویروس کوید ۱۹ در فروشگاه های بیش از پیش با قفسه های خالی مواجه می شوند . شرکت موریسونز که فروشگاه های زنجیره ای تامین مواد اولیه را دارد برای تامین مواد غذایی مردم در نظر دارد به جای کارکنانی که به کرونا مبتلا شده اند ۳۵۰۰ نیروی جدید استخدام کند تا خلاء ناشی از کارکنانی را که کارهایشان را ترک کرده اند جبران نماید. و قفسه های خالی فروشگاه های زنجیره اش را پر کند. این روزها کرونا به بخشی از زندگی عادی مردم انگلیس تبدیل شده است. بسیاری از مردم حالا ابا واقعیت زندگی با عادی با ویروس کرونا آشنا شده اند و برای تداوم این زندگی در آینده با حقیقتی انکار ناپذیر مواجه شده اند. در این اوضاع و احوال کمبود مواد غذایی و قفسه های خالی نیاز به تحویل و عرضه بیشتر در قفسه های فروشگاه های سراسر انگلستان را افزایش می دهد. در انگلیس هیچ نشان ای از کاهش سرعت شیوع ویروس کرونا دیده نمی شود. زیرا مردم در مقابل قفسه های خالی با خرید غیرقانونی بیشتر و بیشتر روبرو می شوند. با این حال ، به نظر می رسد سوپرمارکت ها در واکنش به این اقدام تلاش می کنند برخی از قفسه ها را پر کنند تا مردم نگران آذوقه آینده اشان نباشند. به نظر می رسد غول های سوپرمارکت موریسونز پیشگامانه ترین اقدام را انجام داده اند و حدود ۳۵۰۰ پرسنل جدید را برای رسیدگی به تقاضای فزاینده برای تحویل نیازهای مردم به خانه های آن ها به کار می گیرند.

  • مشکل سوپر مارکت ها برای پرداخت حقوق پرسنل بیمار

با توجه به اینکه بسیاری از افراد برای جلوگیری از تماس با فروشگاه ترجیح می دهند خریدهای خود را به صورت آنلاین انجام دهند ، به نظر می رسد موریسون با هزاران راننده جدید سعی در رفع نیاز اضافی برای تحویل کالاهای خریداری شده توسط مردم به درب منازل دارد. حدود ۱۰۰ فروشگاه دیگر برای استخدام نیروی بیشتر برای حمل کالاها وجود خواهد دارند. برنامه جدید موریسن برای تحویل کالاهای خریداری شده به درب منازل مردم از که از طریق تلفن سفارش خرید آنلاین انجام شده از ماه آینده آغاز می شود. این سوپرمارکت همچنین با ارائه اقدامات مختلف برای کمک به پرسنل ، در ارزیابی ها امتیاز معتبر دیگری کسب کرد.

از صندوق های کمک به کارهای سخت و طاقت فرسا گرفته تا پرداخت حقوق پرسنلی که مبتلا به کوید ۱۹ شده اند همچنین استقرار مجدد کارکنان آسیب پذیر فروشگاه در اماکن امن تر ، این سوپرمارکت تلاش گسترده ای انجام داده است. دیوید پوتس رئیس اجرایی فروشگاه می گوید هفته ها و ماه آینده برای ما آزمایشی خواهد بود تا به شرایط جدید عادت کنیم . وی گفت : ما می توانیم با جذب نیروی بیشتر برای حمل کالاها به درب منازل مردم ، آن بخشی از مردم را که بخاطر کرونا بیکار شده اند جذب کنیم.

پاسخ دادن