اهدای ۴ هزار عدد ماسک به مددجویان بهزیستی استان مرکزی

افسانه صدیقی - اقتصاد برتر -

پتروشیمی شازند به عنوان شرکتی پیشرو در تحقق مسئولیت های اجتماعی در سطح استان و کشور، تعداد ۴ هزار عدد ماسک جهت مددجویان بهزیستی استان مرکزی و شهرستان شازند تهیه و اهدا نمود.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۳ مهر ۹۹

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، شرکت پتروشیمی شازند در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، با مساعدت های مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل و بنا به درخواست اداره کل بهزیستی استان ، تعداد ۴ هزار عدد ماسک جهت مددجویان بهزیستی استان مرکزی و شهرستان شازند تهیه و اهدا نمود.

پتروشیمی شازند به عنوان شرکتی پیشرو در تحقق مسئولیت های اجتماعی در سطح استان و کشور، همچون گذشته و در حد توان اقدامات و خدمات ارزنده ای را در جهت رفع آلام مردم انجام داده است و این شرکت در زمان انتشار جهانی ویروس کرونا نیز در کنار سایر متولیان پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، به انجام مسئولیت های اجتماعی خود پرداخته است و اهدای ۴ هزار عدد ماسک جهت مددجویان بهزیستی استان و شهرستان گویای مسئولیت پذیری و حسن توجه مدیریت ارشد و مجموعه پتروشیمی شازند به محیط پیرامونی خود می باشد.

پاسخ دادن