اهم اقدامات و پروژه های اجرایی پتروشیمی شازند در یکسال گذشته

اهم اقدامات و پروژه های اجرایی پتروشیمی شازند در یکسال گذشته

اهم اقدامات و پروژه های اجرایی شرکت پتروشیمی شازند در یک سال گذشته (به مناسبت بزرگداشت هفته دولت)

تهران – اقتصادبرتر – ۵ شهریور ۹۹

اهم اقدامات و پروژه های اجرایی شرکت پتروشیمی شازند در یک سال گذشته (به مناسبت بزرگداشت هفته دولت)

پاسخ دادن