اوباما: اینترنت بزرگترین تهدید برای جامعه آمریکاست

اوباما: اینترنت بزرگترین تهدید برای جامعه آمریکاست

پایگاه اینترنتی بنتون نوشت: باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا گفت اینترنت بزرگترین تهدید برای دموکراسی ما است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۸ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، اوباما: اینترنت بزرگترین تهدید برای دموکراسی ماست؛ ترامپ آنرا خلق نکرد اما به آن شتاب داد.

خبرنگار از اوباما پرسید “آیا این معماری جدید بدخواهانه اطلاعاتی (اینترنت)، سبب دوری از اخلاق و عدالت شده است؟”اوباما: اینترنت بزرگترین تهدید برای جامعه آمریکاست
اوباما در پاسخ به این سئوال گفت “من فکر می کنم این بزرگترین تهدید برای دموکراسی ما است. من فکر می کنم دونالد ترامپ مخلوق این امر است، اما او آن را خلق نکرد. او ممکن است شتاب دهنده آن باشد.

اوباما افزود این امر قبل از وی نیز وجود داشت و پس از او هم خواهد بود. شما نمی توانید همه چیز را پنهان کنید.
خبرنگار در ادامه از وی پرسید “آیا باید شرکت های اطلاعاتی را مسئولیت پذیر کرد؟” اوباما نیز در پاسخ به این سئوال افزود ما مجبور خواهیم بود ترکیبی از مقررات دولتی و رویه های شرکتی را پیدا کنیم که این مسئله را برطرف کند؛ در غیر این صورت وضع بدتر خواهد شد.

پاسخ دادن