اولیانوف: نشست برجام در وین موفقیت ‌آمیز بود

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت : نشست کمیسیون مشترک برجام در وین موفقیت آمیز بود.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

وی گفت : دو گروه کارشناسی موظف شدند اقداماتی را که باید از سوی واشنگتن و تهران برای احیای کامل برجام اتخاذ شود، شناسایی کنند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین نشست در توییتی نوشت: نشست کمیسیون مشترک برجام موفقیت‌آمیز بود. دو گروه در سطح کارشناسی (درباره برداشته شدن تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای) موظف شدند اقدامات ملموسی را که باید از سوی واشنگتن و تهران برای احیای کامل برجام اتخاذ شود، شناسایی کنند. این گروه‌ها بلافاصله آغاز به کار کردند.

پاسخ دادن