ایرانیان صاحب پرونده الکترونیک می شوند

معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان گفت: برای ۷۲ میلیون ایرانی پرونده الکترونیک ایجاد کرده ایم و برنامه ما این است که بیش از ۹۰ درصد مردم ایران بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۴ شهریور ۹۶

دکتر علی اکبر سیاری در همایش کارگزاران نظام سلامت اعلام کرد: در این دوره ۲۰ هزار واحد درمانی با بودجه هزار میلیارد تومان تعمیر شد. از سال ۸۲ تا ۹۲ حدود ۲۰۰ میلیاردتومان در بخش سلامت هزینه شد در حالی که در این دوره فقط هزار میلیاردتومان برای کارهای عمرانی حوزه سلامت هزینه کردیم.

وی افزود: امروزه هیچ فرد ایرانی نیست که نتواند از خدمات سلامت استفاده کند، ما برای ۷۲ میلیون ایرانی پرونده الکترونیک ایجاد کرده ایم و برنامه ما این است که بیش از ۹۰ درصد مردم ایران بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

سیاری ادامه داد: شبکه خصوصی را بازطراحی کرده و با بخش خصوصی همکاری کردیم. خدمات را گسترش دادیم و برای ۵۳ میلیون ایرانی شهر نشین خدمات سلامت فراهم کردیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان اظهار کرد: خطرسنجی بیماری های سکته قلبی و مغزی را با اجرای برنامه ایراپن برای افراد ۳۰ تا ۷۰ سال اجرا کردیم. خدمات دهان و دندان برای هفت میلیون دانش آموز اجرایی شده و بیش از ۳۰۰ دندانپزشک به مناطق دور و روستاها فرستادیم. در بهداشت عمومی سامانه ۱۹۰ را راه اندازی کردیم که در چند استان دیگر هم در دست  اجرایی شدن است.

وی عنوان کرد: برای توانمندسازی مردم برنامه خود مراقبت راه اندازی کردیم که بیش از یک میلیون سفیر سلامت دانش آموزی و حدود ۳۰۰ هزار نفر سفیر سلامت دانشجویی هم اکنون مشغول فعالیت هستند.

سیاری اظهار کرد: وقتی من کار را شروع کردم در ۱۶ استان کشور بیماری وبا وجود داشت که امروزه بیش از سه سال است که وبا در کشور ریشه کن شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان در پایان خاطرنشان کرد: زیرساخت های لازم برای برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع و کنترل بیماری های غیرواگیر را فراهم کرده ایم و مقدمات لازم برای اینکه مردم پرونده الکترونیک داشته باشند را انجام دادیم.

*مهر

پاسخ دادن