ایران از نظر اجتماعی چقدر پیشرفته است؟

در آخرین رتبه بندی, ایران از نظر پیشرفت اجتماعی رتبه ای بهتر از ۸۸ در میان ۱۴۶ کشور جهان پیدا نکرده است.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۰ مهر ۹۷

پاسخ دادن