ایران رتبه‌ی اول بیشترین تعرفه‌های گمرکی در جهان را دارد !

ربته ایران در تعرفه های گمرکی
اقتصاد برتر

ایران در اعمال تعرفه های گمرکی رتبه اول را در جهان داراست.

تهران- اقتصاد برتر- ۰۹ دی ۹۷

تعرفه‌های گمرکی واردات کالا به ایران در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۹٫۵ درصد محاسبه شده است ، که این میزان ایران را در رتبه‌ی اول بیشترین تعرفه‌های گمرکی در جهان و بالاتر از کشورهای بوتان با ۲۲٫۴۰ درصد و پاکستان با ۱۷٫۲۰ درصد قرار داده است .

کمترین تعرفه های گمرکی هم به کشورهای هنگ کنگ و سنگاپور اختصاص دارد

پاسخ دادن