اینفوگراف:ایران با ۱۷۳۳ مورد تحریم در صدر کشورهای تحریمی

ایران با ۱۷۳۳ مورد تحریم در صدر کشورهای تحت تحریم توسط آمریکاست.

تهران – اقتصادبرتر – ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

پاسخ دادن