اینفوگرافیک: آداب و اعمال مخصوص روز عاشورا

اینفوگرافیک: آداب و اعمال مخصوص روز عاشورا

در کلیات مفاتیح الجنان آداب و اعمال ویژه ای برای روز عاشورا و دهم محرم ذکر شده که شرح آن ها به صورت مفصل در ذیل آمده است. 

تهران – اقتصادبرتر – ۹ شهریور ۹۹

اینفوگرافیک: آداب و اعمال مخصوص روز عاشورا

 

خواندن زیارت عاشورا
خواندن زیارت عاشورای غیرمعروفه
ترک کارهای دنیوی در روز عاشورا
خواندن زیارت وارث
دعای عشرات در روز عاشورا
تلاوت سوره اخلاص در روز عاشورا
کراهت روزه در روزهای نهم و دهم محرم
امساک بدون قصد روزه در عاشورا

پاسخ دادن