اینفوگرافیک / اعمال شب های قدر

اینفوگرافیک / اعمال شب های قدر
اقتصادبرتر

اعمالی که در هر سه شب انجام می‌ شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از شب ‌های مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست ‌و سوم است.

تهران – اقتصادبرتر – ۳ خرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، اعمالی که در هر سه شب انجام می‌ شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از شب ‌های مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست ‌و سوم است.

پاسخ دادن