اینفوگرافی- آمار اشتغال و بیکاری در سال ۹۷

اقتصادبرتر

در سال ١٣٩٧، ۴٠,۵ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۸ فروردین ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از مرکز آمار ایران، در رابطه با وضعیت نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد تعداد شاغلان در سال ١٣٩٧ به حدود ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۴۵ نفر رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۴۶۴ هزار نفر افزایش دارد. با این حال، نرخ بیکاری در سال قبل بیانگر آن است که ۱۲ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند که حدود ٠.١ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است.

گرافیک: پدرام آقایی

پاسخ دادن