اینفوگرافی اعمال شب های قدر

اعمالی که در هر سه شب انجام می‌ شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از شب ‌های مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست ‌و سوم است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۳ خرداد ۹۷

اعمالی که در هر سه شب انجام می‌ شود و به اعمال مشترک معروف است و اعمالی که مخصوص هر یک از شب ‌های مبارک نوزدهم، بیست و یکم و بیست ‌و سوم است.

پاسخ دادن