اینفوگراف: افزایش حقوق بازنشستگان تا ۷۰۰ هزار تومان

اینفوگراف: افزایش حقوق بازنشستگان تا 700 هزار تومان

از این پس حقوق تمام بازنشستگان بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود .

تهران – اقتصادبرتر – ۱۲ فروردین ۹۹

اینفوگراف: افزایش حقوق بازنشستگان تا 700 هزار تومان

پاسخ دادن