اینفوگراف: تبعات افزایش قیمت بنزین پس از یک سال

اینفوگراف: تبعات افزایش قیمت بنزین پس از یک سال

تبعات یک‌ساله افزایش قیمت بنزین؛ وعده‌های دولت چه بود و چه شد؟

تهران – اقتصاد برتر – ۲۴ آبان ۹۹

تبعات یک‌ساله افزایش قیمت بنزین؛ وعده‌های دولت چه بود و چه شد؟ با گذشت یک سال از اجرای تصمیم دولت برای گران کردن قیمت بنزین، آمارها بیانگر آن است که اهداف مدنظر دولت برای اجرای این طرح در زمینه کمک به اقشار کم‌درآمد، محقق نشده است و کاملا برعکس، موجب افزایش فشار تورمی بر این اقشار شده است.

اینفوگراف: تبعات افزایش قیمت بنزین پس از یک سال

پاسخ دادن