اینفوگراف-تحریم‌ نفتی ایران به زیان اتحادیه اروپا شد

اینفوگراف-تحریم نفتی ایران به زیان اتحادیه اروپا شد
اقتصادبرتر

پیش بینی می شود که در سال ۲۰۱۹ میلادی تراز تجاری نفت و فرآورده های نفتی اتحادیه اروپا به حدود منفی ۵۰۰ میلیارد دلار بالغ گردد.

تهران – اقتصادبرتر – ۳۰ مهر ۹۸

تحریم های نفتی ایران و به تبع آن افزایش کسری تجاری انرژی و تنزل شدید تجارت با ایران، به زیان اتحادیه اروپا تمام شده است.
چشم انداز نه چندان امید بخش اقتصاد جهانی و اعمال محدودیت های تجاری آمریکا عوامل دیگری هستند که شرایط را بر اتحادیه اروپا سخت تر کرده اند.

تراز تجاری منفی ۵۰۰ میلیارد دلاری نفت و فرآورده های نفتی اتحادیه اروپا

 پیش بینی می شود که در سال ۲۰۱۹ میلادی تراز تجاری نفت و فرآورده های نفتی اتحادیه اروپا به حدود منفی ۵۰۰ میلیارد دلار بالغ گردد.

*احسان سلطانی پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی

پاسخ دادن