اینفوگراف: تحولات قیمت دلار در دو دور تحریمها

تحولات قیمت دلار در دو دور تحریمها قیمت دلار در دور اول تحریمها (شروع دوره احمدی نژاد و ادامه دوره روحانی) و دور دوم تحریمها (شروع دوره روحانی و ادامه دوره رئیسی) تحولات زیر را تجربه کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصاد برتر، تحولات قیمت دلار در دو دور تحریمها قیمت دلار در دور اول تحریمها (شروع دوره احمدی نژاد و ادامه دوره روحانی) و دور دوم تحریمها (شروع دوره روحانی و ادامه دوره رئیسی) تحولات زیر را تجربه کرد.

🔸۱- مدت شوکهای افزایش قیمت ارز در دور اول کمتر از ۲ سال و در دور دوم بیش از ۳ سال است. 🔸۲- در دور اول یک شوک قیمت ارز و در دور دوم دو شوک قیمت ارز توسط دولت و بانک مرکزی اعمال شد. 🔸۳- افزایش قیمت دلار در دور اول ۳ برابر و در دور دوم ۷ برابر است. 🔸۴- پس از انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت نسبت به پبش از انتخابات، در دور اول (سال ۱۳۹۲) قیمت دلار ۱۰ درصد کاهش یافت، اما در دور دوم (سال ۱۴۰۰) ۲۲ درصد افزایش یافت. 🔸۵- قیمت جهانی کامودیتی ها و مواد غذایی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش و در سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۰ درصد کاهش یافت. 🔸۶- در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۰ برای اولین بار تراز تجاری غیرنفتی مثبت یک میلیارد دلار و با محصولات نفتی و گازی مثبت ۵ میلیارد دلار شد. 🔸۷- قیمت دلار پیش از دور اول ۱۱ سال ثابت بود، اما در دور دوم در ۶ سال پیش از آن ۴ برابر شده بود. #اقتصادایران #فسادرسمی #غارت_ارزی

پاسخ دادن