اینفوگراف: تغییرات ارزش پول ایران طی ۸ سال گذشته

اینفوگراف: تغییرات ارزش پول ایران طی ۸ سال گذشته

در این اینفوگراف مشاهده کنید چگونه ارزش پول ایران طی ۸ سال در برابر پول کشورهای دیگر به شدت سقوط کرده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۷ آبان ۹۹

اینفوگراف: تغییرات ارزش پول ایران طی ۸ سال گذشته

پاسخ دادن