اینفوگراف: تفاوت دستمزد نیروی کار در اروپا و ایران

اینفوگراف: تفاوت دستمزد نیروی کار در اروپا و ایران

دستمزد نیروی کار در کشورهای اروپایی ۶.۵ تا ۴۷.۳.۳ یورو در ساعت، دستمزد قانونی نیروی کار در ایران: ۰.۵ یورو در ساعت!

تهران – اقتصادبرتر – ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

پاسخ دادن