اینفوگراف: تمدید مهلت ترخیص خودروهای سواری

اینفوگراف: تمدید مهلت ترخیص خودروهای سواری

به گزارش #اقتصادبرتر مهلت ترخیص خودروهای سواری دارای قبض اماکن گمرکی، مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی به مدت سه ماه تمدید شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۵ اسفند ۹۸

اینفوگراف: تمدید مهلت ترخیص خودروهای سواری

پاسخ دادن