اینفوگراف: جایگاه اقتصاد ایران در دنیا در سال ۲۰۱۸

اینفوگراف: جایگاه اقتصاد ایران در دنیا در سال 2018

طبق آخرین آمارهای بانک جهانی، آمریکا و چین مجموعا حدود %۴۰ از کل تولید ناخالص دنیا را شامل می‌شوند.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ شهریور ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر تولیدات ملی ایران نیز، حدود نیم درصد از کل تولید ناخالص دنیا را تشکیل می‌دهد که به این ترتیب، تولیدات آمریکا بیش از ۴۵ برابر ایران و چین بیش از ۳۰ برابر ایران می‌باشند.

پاسخ دادن