اینفوگراف: جزئیات بدهی دولت آمریکا

اینفوگراف: جزئیات بدهی دولت آمریکا

از کل بدهی امریکا، ۳۰ درصد آن بدهی خارجی می باشد و شامل اوراق قرضه دولت است که برای تامین مالی منتشر می کند و دولت ها و سرمایه گذاران خارجی آنها را خریداری می کنند.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۸ بهمن ۹۸

یک سوم بدهی دولت امریکا در دست بخش خصوصی خود امریکاست و بدهی خارجی محسوب نمی شود.

۲۷% نیز بدهی به ارگانهای دولتی و نهادهای عمومی امریکا ازقبیل صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی است،

و ۱۱% آن نیز بدهی به بانک مرکزی امریکا (Federal reserve) است.

آمار مربوط به سال ۲۰۱۸ است.

پاسخ دادن