اینفوگراف: رتبه بندی کشورها در مدیریت کرونا

بلومبرگ ۵۳ کشور جهان را در شاخص های مدیریت بیماری کرونا رتبه بندی کرده است که ایران در این رتبه بندی رتبه ۴۸ قرار گرفت.

تهران – اقتصادبرتر – ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر ، رتبه بندی کشورها در مدیریت کرونا از سوی بلومبرگ  منتشر۵۳ کشور جهان را در شاخص های مدیریت بیماری کرونا رتبه بندی کرده است که ایران در این رتبه بندی رتبه ۴۸ قرار گرفت.

پاسخ دادن