اینفوگراف: روند صعودی سهم مسکن از هزینه خانوارها

اینفوگراف: روند صعودی سهم مسکن از هزینه خانوارها

رشد قیمت مسکن در سطحی بالاتر از رشد درآمد و مخارج (غیرمسکن) خانوارها موجب شده تا سهم مسکن در روندی کم و بیش صعودی افزایش پیدا کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ اسفند ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، سیاستهای نادرست یا عدم مداخله دولتها و نبود سیاستهای مالیاتی مناسب در حوزه زمین و مسکن و در سوی دیگر شدت سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن و فقیرتر شدن عامه مردم موجب شده تا سهم مسکن از هزینه خانوارها در ایران نسبت به میانگین جهانی (۲۵-۲۰ درصد) به شدت بالا باشد.

پاسخ دادن