اینفوگراف: سهم ایران و آنها از ثروت جهانی

سهم ما و آنها از ثروت جهانی؛ کشورهای مختلف چه سهمی در تولید جهانی و چه سهمی از ثروت جهانی دارند؟ (روند ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹)

تهران – اقتصادبرتر – ۹ مرداد ۱۴۰۰

سهم ما و آنها از ثروت جهانی؛ کشورهای مختلف چه سهمی در تولید جهانی و چه سهمی از ثروت جهانی دارند؟ (روند ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹)

پاسخ دادن