اینفوگراف: سهم پایین بودجه دولت از اقتصاد در سال ۱۳۹۹

اینفوگراف: سهم پایین بودجه دولت از اقتصاد در سال ۱۳۹۹

سهم بودجه دولت از درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) ایران از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۹ تنزل پیدا خواهد کرد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۸ آذر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، این سهم در اتحادیه اروپا ۳۶ درصد و در کل جهان و اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۲۷ درصد و برای کشورهای انگلستان ۳۶، ترکیه ۳۲، روسیه ۳۱، عربستان و آلمان ۲۸ و آمریکا ۲۲ درصد است.

 در شرایطی که بودجه دولت در ایران پایین می باشد و مصرف خانوارها به شدت کاهش یافته است، در واقع یک جابجایی عظیم درآمدی به نفع گروه های رانتی-خصولتی رخ داده است.

 درآمد صادرات نفت به شدت کاهش داشته، اما درآمد بنگاه های خصولتی-رانتی برخوردار از منابع ملی افزایش یافته است.

 اجرای نسخه های نئولیبرال «خصوصی سازی» و «کوچک سازی دولت» در عمل منجر به سلطه بنگاه های خصولتی و شبه خصوصی بر اقتصاد ایران شده است که بخش اعظم منابع کشور را می بلعند، مالیات ناچیزی می دهند و پاسخگو و شفاف هم نیستند.

️ اقتصاد ایران از یک بخش شبه دولتی غالب (معدنی، صنعتی و بانکی) و دو بخش ضعیف دولتی و خصوصی تشکیل شده است.

پاسخ دادن