اینفوگراف: سهم کالا اساسی از واردات چقدر است؟

اینفوگراف: سهم کالا اساسی از واردات چقدر است؟

اینفوگراف: سهم کالا اساسی از واردات چقدر است؟حجم تجارت خارجی ایران به ۱۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۳ بهمن ۹۹

اخیرا گمرک ایران وضعیت تجارت خارجی در ۱۰ ماه اول امسال را اعلام کرد که نشان داد حجم تجارت خارجی ایران به ۱۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است. ؛ از این رقم ۹۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار سهم صادرات و ۲۸ میلیون و ۲۴۹ هزار تن به ارزش ۳۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار سهم واردات بود.

پاسخ دادن