اینفوگراف: قحطی دستوری

صعود بی قاعده قیمت ارز از یک سو و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی از سوی دیگر موجب شده تا قدرت خرید مواد غذایی به کمتر از نصف تحریمهای قبلی و یک چهارم سالهای ۸۹-۱۳۸۸ سقوط پید کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۹ مهر ۱۴۰۰

انواع مواد غذایی داخلی و خارجی به وفور در بازار یافت می شود، اما عامه مردم قدرت خریدن نه تنها مواد غذایی لازم مانند گوشت و میوه را از دست داده اند که حداقل نیمی از مردم دچار فقر مواد غذایی شده اند، آن هم در کشوری که منابع متنوع نفت، گاز و معادن و چهار اقلیم دارد و بر سر چهارراه شرق و غرب واقع شده و از انواع مواهب طبیعی برخوردار است.

قدرت خرید گوشت نه تنها در چند دهه به پایین ترین میزان خود رسیده، که حتی از دوران  قاجار نیز کمتر شده است.
صعود بی قاعده قیمت ارز از یک سو و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی از سوی دیگر موجب شده تا قدرت خرید مواد غذایی به کمتر از نصف تحریمهای قبلی و یک چهارم سالهای ۸۹-۱۳۸۸ سقوط پید کند. قیمت دلار بر اساس قدرت خرید مواد غذایی به بیش از دو برابر قیمت کنونی یعنی۵۷۰۰۰ تومان رسیده است.
چهار عامل (۱) قیمت دستوری دلار بیش از دو برابر حقیقی، (۲) افزایش ۵۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی، (۳) خشکسالی و (۴) حذف ارز ترجیحی و در سوی دیگر سرکوب دستمزدها موجب شده تا مردم ایران دچار قحطی دستوری دولت-ساخته شوند.

#اینفوگراف_اقتصادی_جدید

#اقتصادایران #فسادرسمی #غارت_ارزی #مالیات_تورمی

پاسخ دادن