اینفوگراف| مشخصات ماهواره ایرانی «ظفر» چیست؟

اینفوگراف| مشخصات ماهواره ایرانی «ظفر» چیست؟

ماهواره ظفر کاربرد‌های بسیار متعددی دارد و می‌تواند نقشه‌های کاربری اراضی در مقیاس ملی و نقشه‌های ساختار همچون شناسایی گسل‌ها را تهیه کند.

تهران – اقتصاد برتر – ۱ بهمن ۹۸

پاسخ دادن