اینفوگراف: مصرف برق خانگی در ایران و کشورهای منتخب

مصرف برق خانگی در ایران و کشورهای منتخب، مصرف برق خانگی خانوار ایران کمتر از متوسط جهانی است. در اینفوگراف ذیل به این موضوع توجه کنید.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۸ تیر ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر، مصرف برق خانگی خانوار ایران کمتر از متوسط جهانی است.

پاسخ دادن