اینفوگراف: نرخ رشد اقتصادی پاییز ۱۳۹۸

اینفوگراف: نرخ رشد اقتصادی پاییز 1398

رشد اقتصادی ۹ ماهه سال جاری (بدون نفت) نسبت به دو فصل قبل بهبود یافته و به عدد صفر درصد و در فصل پاییز ۹۸ به عدد مثبت ۰٫۹ درصد رسیده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۳ بهمن ۹۸

اینفوگراف: نرخ رشد اقتصادی پاییز 1398

پاسخ دادن