اینفوگراف: هر استانِ ایران چند سینمای فعال دارد؟

اینفوگراف: هر استانِ ایران چند سینمای فعال دارد؟

تعداد سینماهای سراسر کشور/ چند سینما در استان‌های ایران فعال است؟

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ آذر ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر در اینفوگرافیک پیش‌رو تعداد سینماهای تمام استان‌های ایران به ترتیب از بیشترین تا کمترین آورده شده است.

پاسخ دادن