اینفوگراف: همه تسهیلات اقتصادی دولت برای عبور از بحران کرونا

راه خروج از رکود کرونایی چیست؟

در چند اینفوگراف زیر، تمام تسهیلاتی را که دولت برای عبور از بحران اقتصادی کرونا در نظر گرفته است؛ ببینید.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۰ فروردین ۹۹

۱- کدام کسب و کارها مشمول سه ماه تعویق اقساط وام شده اند؟!
کدام کسب و کارها مشمول سه ماه تعویق اقساط وام شده اند؟!

۲- جزئیات بسته حمایتی دولت برای جبران زیانهای ناشی از #کرونا به اقشار کم درآمد
2- جزئیات بسته حمایتی دولت برای جبران زیانهای ناشی از #کرونا به اقشار کم درآمد

۳- بسته حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر برای جبران پیامدهای ویروس کرونا
بسته حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر برای جبران پیامدهای ویروس کرونا

۴- پرداخت وام کم بهره به چهار میلیون خانوار آسیب دیده از کرونا
پرداخت وام کم بهره به چهار میلیون خانوار آسیب دیده از کرونا

۵- جزئیات اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به کسب‌ و کارهــای آسیب‌دیده از کـرونا
5- جزئیات اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به کسب‌ و کارهــای آسیب‌دیده از کـرونا

۶- وام یک میلیون تومانی برای ۲۳ میلیون خانوار ایرانی
وام یک میلیون تومانی برای 23 میلیون خانوار ایرانی

۷- جزئیات پرداخت کمک و تسهیلات به خانوارهای ایرانی متاثر از شیوع کرونا
جزئیات پرداخت کمک و تسهیلات به خانوارهای ایرانی متاثر از شیوع کرونا

پاسخ دادن