اینفوگراف: چرا امام حسن علیه السلام صلح کرد

اینفوگراف: چرا امام حسن علیه السلام صلح کرد

دیر زمانی است که افرادی کوته بین، مغرض و یا جاهل به سیره سیاسی امام حسن علیه السلام خرده می گیرند که چرا او مانند امام حسین علیه السلام قیام نکرد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۵ مهر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، دیر زمانی است که افرادی کوته بین، مغرض و یا جاهل به سیره سیاسی امام حسن علیه السلام خرده می گیرند که چرا او مانند امام حسین علیه السلام قیام نکرد و با معاویه بن ابی سفیان از در سازش و مسالمت وارد گردید . این خرده گیریها و اعتراضات، در زمان حیات خود حضرت و در زمان ائمه بعد از وی نیز صورت گرفته است که آن بزرگواران به آنها پاسخ داده اند.

 

*اینفوگراف از آژیر خبر

پاسخ دادن