اینفوگراف: چین برنده و کشورهای نفتی بازنده تجارت جهانی در کرونا

اینفوگراف: چین برنده و کشورهای نفتی بازنده تجارت جهانی در کرونا

اینفوگراف : چین و آسیای شرقی برنده و کشورهای نفتی بازنده تجارت جهانی در کرونا

تهران – اقتصادبرتر – ۲۴ بهمن ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، بزرگترین اقتصاد جهان، آمریکا، بزرگترین بازنده بازار تجارت بود و با بزرگترین افت حجم تجارت نسبت به همه کشورهای جهان روبرو شد. روسیه و اتحادیه اروپات هم در رده‌های بعدی بزرگترین بازندگان سهم تجارت جهانی بودند.

پاسخ دادن