اینفوگراف: کارت واکسن برای کدام کارها اجباری می‎شود؟

برای ا ستفاده از چه خدماتی نیاز به کارت واکسن کرونا می باشد؟

تهران – اقتصادبرتر – ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

کارت واکسن برای کدام کارها اجباری می‎شود؟

 

پاسخ دادن